Sklanjatev pridevnika - Deklination des Adjektivs
 

Adjektivdeklination ali pridevniška sklanjatev
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Pri pridevniški sklanjatvi gre za sklanjanje pridevnika, ki stoji levo od samostalnika in ima vlogo levega prilastka. Pridevnik sklanjamo glede na spol, sklon in število samostalnika. Nemški jezik pozna 3 spole:

 • der (moški),

 • die (ženski),

 • das (srednji).


V množini imajo vsi samostalniki, ne glede na spol, člen die (množina), ki pa se sklanja drugače kot samostalniki ženskega spola. Nemščina pozna tudi dve števili: Singular (ednina) in Plural (množina). Besede v nemščini niso enakega spola, kot njihove slovenske ustreznice, zato se je treba pri vsaki besedi posebej naučiti, katerega spola je.


V nemščini ločimo tri tipe pridevniške sklanjatve:

 • starke Deklination ali krepka sklanjatev

 • schwache Deklination ali šibka sklanjatev in

 • gemischte Deklination ali mešana sklanjatev


Starke Deklination ali krepka sklanjatevPri krepki sklanjatvi stoji pred samostalnikom le pridevnik. Brez člena ali zaimka običajno zapisujemo količinske samostalnike (npr. Brot, Geld etc.), tekočine in materiale (npr. Wasser, Benzin, Holz, Stahl etc.) ter lastnosti in čustva (npr. Kraft, Angst etc.).Enako kot pridevnik brez člena ali zaimka, v množini sklanjamo naslednje besede: andere, einige, etliche, mehrere, verschiedene, viele, wenige, zahlreiche, einzelne. V množini sklanjamo pridevnik na tak način tudi takrat, ko pred pridevnikom stoji števnik (zwei, fünf …).Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Schwache Deklination ali šibka sklanjatevPri šibki sklanjatvi stoji pred pridevnikom določni člen. Določni člen uporabimo, kadar govorimo o znani (prej omenjeni) stvari ali osebi ali če gre za nekaj, kar je splošno (po)znano.Po pravilih šibke sklanjatve sklanjamo tudi pridevnike, kadar pred njim ne stoji določni člen, temveč eden od naslednjih zaimkov:

 • dieser, diese, dieses

 • jener, jene, jenes

 • jeder, jede, jedes

 • mancher, manche, manches

 • solcher, solche, solches

 • welcher, welche, welches

 • derjenige, diejenige, dasjenige

 • derselbe, dieselbe, dasselbePrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Po pravilih šibke sklanjatve sklanjamo tudi pridevnike, če pred njimi stojijo: beide, sämtliche, irgendwelche, alle.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Gemischte Deklination ali mešana sklanjatevPri mešani sklanjatvi pred pridevnikom stoji nedoločni člen. Nedoločni člen uporabimo, kadar govorimo o novi stvari ali osebi, ki je prej še nismo omenili. Nedoločni člen v množini ne obstaja, zato ga tudi ne moremo sklanjati. Lahko pa po pravilih mešane sklanjatve sklanjamo pridevnik, če pred njim stoji svojilni zaimek (meine, ihre …) in nikalni člen (kein).Po pravilih mešane sklanjatve sklanjamo pridevnike, če pred njimi stojijo svojilni zaimki (meine, ihre …) in nikalni člen (kein).Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.