Aldehidi in ketoni
 

Aldehidi in ketoni vaja 2


Poimenuj spojino na sliki:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK