Alkoholi
 

Alkoholi vaja 1


Poglejmo prvih pet enostavnih alkoholov: metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol.


  • Kaj je skupnega vsem alkoholom?

  • Po čem se razlikujejo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Aleksander Učakar