Alkoholi
 

Alkoholi vaja 2


Poimenuj spojine: 

glavni avtor in urednik gradiva: Aleksander Učakar