Aminokisline
 

Aminokisline vaja 10


Dana je spojina metionin.


MetioninIzberi trditve, ki veljajo zanjo.


  • Molekulska formula spojine je .

  • Spojina vsebuje 2 aminski skupini in 1 karboksilno skupino v svoji strukturi.

  • Spojina spada med aminokisline.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe