Matura 2007, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2007, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


Rešite naslednje tri naoge iz aritmetičnih zaporedij.


  • Izračunajte in , če so in zaporedni členi aritmetičnega zaporedja.


  • Izračunajte , če velja .


  • Vsota prvih petih členov nekega aritmetičnega zaporedja je . Med takimi zaporedji izberite tistega, ki ima vsoto kvadratov prvih treh členov najmanjšo, in zapišite njegovih prvih pet členov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh