Matura 2016, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2016, jesenski rok, višji nivo vaja 1


Rešite naslednje naloge iz geometrije:


  • V krog s polmerom včrtamo pravokotnik, katerega stranici sta v razmerju .

    Izračunajte obseg pravokotnika. Koliko odstotkov ploščine kroga predstavlja ploščina pravokotnika?


  • V rombu je razlika diagonal , njegova ploščina pa meri . Izračunajte dolžini diagonal in njegovo stranico. Rezultati naj bodo točni.


  • Stranice trikotnika predstavljajo prve tri člene aritmetičnega zaporedja z diferenco 4. Ploščina trikotnika je . Izračunajte dolžine stranic.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.