Bernoullijeva enačba
 

Bernoullijeva enačba vaja 1


Široka posoda, napolnjena z vodo, ima pri dnu na robu drobno odprtino. Presek posode je mnogo večji od preseka odprtine. Višina vode od gladine do odprtine je 60 cm. S kolikšno hitrostjo izteka voda skozi odprtino? Viskoznost zanemarimo. Gostota vode je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana