Bernoullijeva enačba
 

Bernoullijeva enačba vaja 5


V široki posodi sega voda do višine 1 m. V višini 30 cm nad dnom ima navrtano drobno odprtino, skozi katero teče curek vode. Na kateri višini moramo navrtati drugo odprtino, da bo voda zadela tla na enaki razdalji, kot prvi curek.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana