Bernoullijeva enačba
 

Bernoullijeva enačba vaja 6


Izmeriti želimo hitrost toka reke v določeni globini. V ta namen uporabimo pravokotno cev, ki ima vodoravni trak v globini, kjer želimo meriti tok in je odprtina usmerjena proti toku. Navpični trak gleda iz vode. Cev je na obeh straneh odprta. Imenuje se Pitotova cev. Voda v cevi se dvigne za 20 cm. Kolikšna je hitrost reke?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana