Bernoullijeva enačba
 

Bernoullijeva enačba vaja 7


Primer uporabe Bernoullijeve enačbe je Venturijeva cev. Uporablja se za merjenje hitrosti tekočine v ceveh. Cev je na kratkem odseku malo zožana (glej sliko). Posledično je tlak v tem delu malo manjši od tlaka v širšem delu cevi. S pomočjo npr. živosrebrnega manometra merimo tlačno razliko med obema deloma cevi in izračunamo hitrost toka.


Višini stolpca živosrebrnega manometra (glej sliko) se razlikujeta za 7,5 cm. Kolikšna je hitrost vode v cevi? Preseka cevi sta in . Gostota živega srebra je , vode pa .


Venturijeva cev


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana