Bernoullijeva enačba
 

Bernoullijeva enačba vaja 2


Oceni hitrost padanja dežnih kapljic. Masa vodne kapljice je 4 mg, presek kapljice . Koeficient upornosti vodne kapljice je 0,23. Gostota zraka je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana