Can - Could, May - Might
 

Can - Could, May - Might vaja 42


Translate the following sentence.


To ni mogla biti ona, videl sem jo pred nekaj minutami.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Lukač Patarčec