Cela števila
 

Cela števila vaja 82


Zapišite najmanj pet celih števil, ki so večja od -2.


 

urednik gradiva: Klara Poiškruh