Cela števila
 

Cela števila vaja 85


Zapišite največ pet celih števil, ki so manjša ali enaka -3. Uredite jih od večjega k manjšemu.


 

urednik gradiva: Klara Poiškruh