Cela števila
 

Cela števila vaja 92


Naj bo število 6a enako 0, število 5b pa 30. Zapiši množico A vseh celih števil, za katere velja, da so od a oddaljene kvečjemu za b. Iskano množico predstavi na številski premici.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh