Cela števila
 

Cela števila vaja 83


Katera cela števila s ustrezajo neenakostim: 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh