Cela števila
 

Cela števila vaja 90


Za katera cela števila ima izraz večjo vrednost od izraza ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh