Cela števila
 

Cela števila vaja 91


Pokažite, da je za cela števila , za katera je , vrednost izraza nenegativno število.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh