Cela števila
 

Cela števila vaja 46


Izjavo zapišite z algebrskim izrazom: razlika trikratnika števila h in petkratnika števila q.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh