Cela števila
 

Cela števila vaja 47


Izjavo zapišite z algebrskim izrazom: trikratnik števila v je enak vsoti števil e in i.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh