Cela števila
 

Cela števila vaja 47


Izjavo zapišite z algebrskim izrazom: trikratnik števila g je enak vsoti števil v in x.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh