Cela števila
 

Cela števila vaja 47


Izjavo zapišite z algebrskim izrazom: trikratnik števila d je enak vsoti števil r in m.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh