Cela števila
 

Cela števila vaja 44


Izjavo zapišite z algebrskim izrazom: dvakratnik razlike števil k in t je enak razliki števil k in 4.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh