Cela števila
 

Cela števila vaja 44


Izjavo zapišite z algebrskim izrazom: dvakratnik razlike števil s in n je enak razliki števil s in 3.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh