Cela števila
 

Cela števila vaja 43


Izjavo zapišite z algebrskim izrazom: produkt za 1 povečanega števila w in razlike števil w in 4.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh