Cela števila
 

Cela števila vaja 43


Izjavo zapišite z algebrskim izrazom: produkt za 3 povečanega števila m in razlike števil m in 5.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh