Cela števila
 

Cela števila vaja 8


Izračunajte na pamet (pomagajte si z zamenjavo vrstnega reda posameznih členov). 

urednik gradiva: Klara Poiškruh