Cela števila
 

Cela števila vaja 76


Za dane vrednosti spremenljivk izračunajte vrednost izraza: ; za k = 2, l = -3


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh