Cela števila
 

Cela števila vaja 75


Za dane vrednosti spremenljivk izračunajte vrednost izraza: ; za b = -2, r = 2


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh