Cela števila
 

Cela števila vaja 79


Za dane vrednosti spremenljivk izračunajte vrednost izraza: ; za m = 5, y = -3, v = 3


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh