Cela števila
 

Cela števila vaja 79


Za dane vrednosti spremenljivk izračunajte vrednost izraza: ; za a = 3, j = -1, i = 1


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh