Cela števila
 

Cela števila vaja 78


Za dane vrednosti spremenljivk izračunajte vrednost izraza: ; za a = -3, v = 3, j = 2


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh