Cela števila
 

Cela števila vaja 93


Izračunajte:


  • Vsoto prvih 100 naravnih števil.


  • Vsoto: .


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh