Cela števila
 

Cela števila vaja 85


Petkratniku števila 80 prištejemo trikratnik razlike števil 910 in 791. Katero število dobimo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh