Cela števila
 

Cela števila vaja 4


Številom v spodnjem seznamu v istem vrstnem redu zapišite nasprotna števila. 

urednik gradiva: Klara Poiškruh