Cela števila
 

Cela števila vaja 2


Po velikosti uredi števila in jih predstavi na številski osi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh