Cela števila
 

Cela števila vaja 81


  • Katero število je za 5 manjše od števila 9?


  • Katero število je za 7 večje od števila 8?


  • Katero število je za 4 manjše od števila -9?


  • Katero število je za 1 večje od števila -13?


 

urednik gradiva: Klara Poiškruh