Cela števila
 

Cela števila vaja 81


  • Katero število je za 5 manjše od števila 9?


  • Katero število je za 5 večje od števila 7?


  • Katero število je za 3 manjše od števila -7?


  • Katero število je za 3 večje od števila -13?


 

urednik gradiva: Klara Poiškruh