Cela števila
 

Cela števila vaja 86


Množico predstavi na številski osi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh