Cela števila
 

Cela števila vaja 84


Zapišite množico vseh naravnih števil, ki so manjša ali enaka 8, ter iskano množico predstavite na številski premici.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh