Ciklični ogljikovodiki
 

Ciklični ogljikovodiki vaja 5


Molekulska formula nekega cikličnega ogljikovodika je . Skeletna formula tega ogljikovodika z neznano alkilno skupino R pa je:
Koliko ogljikovih atomov in koliko vodikovih atomov vsebuje skupina R?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe