Poimenovanje ogljikovodikov
 

Poimenovanje ogljikovodikov vaja 3


Zapiši imena danih ogljikovodikov od tistega z največ do tistega z najmanj C-atomov.


  • etilciklobutan

  • ciklopentan

  • metilciklopropan


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe