Datumske funkcije v preglednicah
 

Datumske funkcije v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V program za urejanje preglednic vtipkamo datum v obliki DAN.MESEC.LETO, na primer 21. 2. 2016. Datumski podatek se izpiše v kratki datumski obliki, če je celica vnosa oblikovana kot splošno.


Privzete datumske oblike so določene v področnih nastavitvah računalnika:
Privzeto datumsko obliko po želji prilagodimo. Pravilen zapis datumskih podatkov v slovenskem jeziku zahteva presledek za piko in ne mara vodilnih ničel v številki dneva oziroma meseca.
Za datumski podatek velja:

 • Podatek je konstanta in se s časom ne spreminja.

 • Je številski podatek, zato lahko z njimi računamo.

 • Vsak datum ima svojo zaporedno številko. Če ji prištejemo poljubno celo število je isto, kot da datumskemu podatku prištejemo poljubno število dni.


Datumske funkcije, predstavljene v tem poglavju, nam olajšajo vnos, izpis in računanje z datumi.


Funkcija DATEVnos datumskega podatka lahko izvedemo s funkcijo DATE, ki zahteva tri parametre:

 • leto,

 • mesec,

 • dan.


Na tak način se tri številke združijo v datumski podatek. Rezultat funkcije je datum, ki se izpiše v datumski obliki ali s svojo zaporedno številko datuma.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija TODAYFunkcijo uporabljamo v primerih, ko želimo izpisati sistemski datum. To je trenutni datum v operacijskem sistemu računalnika v času izvajanja funkcije. Rezultat funkcije je datumski podatek, izpisan v datumski obliki in je spremenljiv.


Sintaksa funkcije TODAY:
Funkcija povzame sistemski datum iz računalnika, zato ne zahteva nobenega parametra.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcije DAY, MONTH in YEARIz vsakega datumskega podatka lahko posebej izpišemo številko dneva v mesecu, številko meseca ali letnico.


Sintakse funkcij DAY, MONTH in YEAR:


 • funkcija DAY pretvarja datumski podatek v številko dneva v mesecu (od 1 do 31),
 • funkcija MONTH pretvarja datumski podatek v številko meseca (od 1 do 12),
 • funkcija YEAR pretvarja datumski podatek v leto (od 1900 do 9999).
Vsaka od naštetih datumskih funkcij pretvarja datumski podatek v številko. Namesto zaporedne številke datuma lahko vnesemo tudi datum v datumski obliki, npr. "21. 2. 2016".


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija WEEKDAYFunkcijo WEEKDAY uporabljamo za zapis številke dneva v tednu. Po sodobnem evropskem pojmovanju je ponedeljek prvi dan v tednu, nedelja pa zadnji, to je sedmi dan v tednu. Vendar v vseh kulturah ni tako - po judovskem pojmovanju je nedelja prvi dan v tednu.


Sintaksa funkcije WEEKDAY:
Vnesemo torej:

 • zaporedno številko datuma,

 • kot način štetja dni vnesemo številko:

  • 1 pomeni, da je nedelja prvi dan in sobota zadnji dan v tednu,

  • 2 velja, da je ponedeljek prvi dan v tednu,

  • obstajajo pa tudi še druge možnosti (2, 3, 11, 12 in druge).


Namesto zaporedne številke datuma lahko vnesemo tudi datum v datumski obliki, npr. "21. 2. 2016".


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija DAYSFunkcijo DAYS uporabljamo za izračun števila dni med dvema datumoma. Rezultat je celo število.


Sintaksa funkcije DAYS:
Kot parametra funkcije vnesemo dva datumska podatka:

 • končni datum,

 • začetni datum.


Namesto datumov lahko vnesemo tudi zaporedne številke datumov, sklice na celice z datumskimi podatki ali imena celic z datumskimi podatki.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija YEARFRACFunkcija izračuna število dni med dvema datumoma in ga izpiše kot del leta. Rezultat funkcije se izpiše v obliki ulomka ali decimalnega števila.


Sintaksa funkcije YEARFRAC:
Kot parametra funkcije vnesemo tri parametre:

 • začetni datum,

 • končni datum,

 • način štetja dni kot številko:

  • 0 pomeni, da štejemo samo 30 dni v mesecu in 360 dni v letu,

  • 1 pomeni dejansko število dni v mesecu in v letu,

  • druge možnosti (2, 3 ali 4).


Namesto datumov lahko vnesemo tudi zaporedne številke datumov, sklice na celice ali imena celic z datumskimi podatki.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija EDATEFunkcija EDATE vrne zaporedno številko datuma, ki je od izbranega datuma oddaljen določeno število mesecev.


Sintaksa funkcije EDATE:
Za parametra velja:

 • Namesto začetnega datuma lahko vnesemo tudi zaporedno številko datuma, sklic na celico ali ime celice z datumskim podatkom.

 • Kot drugi parameter funkcije vnesemo število mesecev, ki jih želimo začetnemu datumu prišteti ali odšteti. V primeru odštevanja število negativno predznačimo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj