Deformacija trdnin
 

Deformacija trdnin vaja 6


2 m dolgo jekleno žico debeline 0,6 mm natezno obremenimo s silo 30 N. Pri tem se raztegne za 1mm. Kolikšen je modul elastičnosti (ali prožnostni modul) jekla?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana