Deformacija trdnin
 

Deformacija trdnin vaja 8


Meja elastičnosti žice iz medenine je pri relativnem raztezku . Za koliko lahko raztegnemo 2 m dolgo medeninasto žico, da se ne bo plastično deformirala?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana