Sklanjatev stopnjevanega pridevnika - Deklination des gesteigerten Adjektivs
 

Deklination des gesteigerten Adjektivs - Sklanjatev stopnjevanega pridevnika
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V poglavju o pridevniku smo že spoznali, kako pridevnik sklanjamo in kako pridevnik stopnjujemo. Oboje je možno, ker je pridevnik pregibna besedna vrsta.


V tem poglavju pa bomo pokazali, da lahko, tako kot v slovenščini, tudi v nemščini sklanjamo že stopnjevane pridevnike. Sklanjatev stopnjevanega pridevnika poteka na isti način kot sklanjatev pridevnika.


Stopnjevanje pridevnikaNajprej moramo izbrani pridevnik stopnjevati, kar naredimo ustrezno s kontekstom v dani situaciji. Spomnimo se, da pozna pridevnik tri stopnje:

  • Positiv (osnovnik - izhodiščni pomen pridevnika),

  • Komparativ (primernik - določena lastnost je pri eni stvari zastopana v večji meri kot taista lastnost pri drugi stvari),

  • Superlativ (presežnik - določena lastnost je pri neki stvari zastopana v največji možni meri).


Na tem mestu ne bomo izpostavljali vseh posebnosti stopnjevanja pridevnika, temveč bomo na podlagi izbranega primera samo spomnili na to, kako stopnjevanje deluje v praksi. Spodnja tabela prikazuje stopnjevanje nekaj pridevnikov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poenostavljeno povedano: za stopnjevanje pridevnika je treba izbrati ustrezno končnico, in sicer:

  • končnico -er za drugo stopnjo ali primernik,

  • končnico -sten za tretjo stopnjo ali presežnik.


Sklanjanje stopnjevanega pridevnikaKo smo glede na kontekst izbrali in ustrezno stopnjevali pridevnik, sledi še sklanjanje.


Sklanjamo lahko zmeraj samo pridevnike, ki stojijo levo od samostalnika in zavzemajo vlogo levega prilastka. Pri tem je pridevnik odvisen od spola, sklona in števila samostalnika.Pri sklanjanju pridevnika pa je ključna še ena stvar - člen oziroma zaimek, ki ga uporabimo skupaj s samostalnikom. V tej zvezi ločimo tri tipe pridevniške sklanjatve:

  • schwache Deklination ali šibka sklanjatev,

  • gemischte Deklination ali mešana sklanjatev,

  • starke Deklination ali krepka sklanjatev.


Ker smo vse podrobnosti in posebnosti sklanjatve pridevnika že obdelali, bomo tukaj le na nekaj primerih pokazali, kako sklanjamo že stopnjevane pridevnike.


Šibka sklanjatev stopnjevanega pridevnikaŠibka sklanjatev stopnjevanega pridevnika se izvede enako kot šibka sklanjatev pridevnika. V tabeli so izpostavljene ustrezne končnice.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Mešana sklanjatev stopnjevanega pridevnikaMešana sklanjatev stopnjevanega pridevnika se izvede enako kot mešana sklanjatev pridevnika. V tabeli so izpostavljene ustrezne končnice.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Krepka sklanjatev stopnjevanega pridevnikaKrepka sklanjatev stopnjevanega pridevnika se izvede enako kot krepka sklanjatev pridevnika. V tabeli so izpostavljene ustrezne končnice.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.