Kompleksna števila
 

Deljenje kompleksnih števil
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Kompleksno število delimo s kompleksnim številom tako, da deljenje zapišemo v obliki ulomka in ulomek razširimo (množimo števec in imenovalec) s konjugiranim kompleksnim številom imenovalca, s čimer odpravimo imaginarno enoto iz imenovalca.
Poglejmo si deljenje kompleksnih števil na konkretnem primeru:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Obratno kompleksno številoVelja:


Za vsako kompleksno število z, ki je različno od 0, obstaja obratno število, ki je .Obratno število izračunamo s pomočjo postopka za deljenje kompleksnih števil, se pravi tako, da ga zapišemo v obliki ulomka in ulomek razširimo (množimo števec in imenovalec) s konjugiranim kompleksnim številom, s čimer odpravimo imaginarno enoto iz imenovalca:
Poglejmo si postopek izračuna obratnega števila na konkretnem primeru:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič