Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 11


Dano je število . Števila , in so ogljišča trikotnika. Trikotnik narišite in izračunajte njegovo ploščino.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič