Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 9


Zapišite vsa realna števila a, za katera je kompleksno število realno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič