Deljenje kompleksnih števil
 

Deljenje kompleksnih števil vaja 7


Zapišite vsa realna števila a, za katera je kompleksno število realno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič