Deljenje kompleksnih števil
 

Deljenje kompleksnih števil vaja 10


Dani sta kompleksni števili in . Izračunaj:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič