Deljenje kompleksnih števil
 

Deljenje kompleksnih števil vaja 5


Naj bosta a in b realni števili. Dokažite, da je realno število.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič