Uporaba določenega integrala
 

Uporaba določenega integrala vaja 11


Izračunaj ploščino lika, ki ga omejuje graf funkcije in abscisna os na intervalu .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.