Uporaba določenega integrala
 

Uporaba določenega integrala vaja 10


Izračunaj prostornino telesa, ki ga dobimo, če lik, ki ga omejujejo koordinatni osi in funkcija , zavrtimo okoli abscisne osi za .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.