Uporaba določenega integrala
 

Uporaba določenega integrala vaja 8


Dan je polinom .


  • Določi koeficient , da bo imel polinom ničlo pri in poišči preostale ničle polinoma.

  • Izračunaj ploščino lika, ki ga omejujeta polinom in abscisna os.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.